30 juli 2012

Afghanska tolkarna förtjänar vår hjälp!

Afghaner som arbetar som tolkar till de svenska trupperna i Afghanistan har i en skrivelse till Migrationsverket begärt asyl i Sverige i samband med att svenskarna, enligt planerna, lämnar över till ett möjligt talibanhelvete!

Migrationsverket väljer paragrafrytteri när de säger att tolkarna inte uppfyller de formella kraven för att söka asyl eftersom de gör detta från sitt hemland.

Försvarsutskottet är splittrat i frågan. FP, MP och V stödjer en snabb lagändring som skulle möjliggöra för tolkarna att få komma till Sverige. S och C svävar på målet och vill inte ta ställning. M säger nej till en lagändring.

M har definitivt fel tycker jag!

De tolkar som hjälpt våra killar och tjejer riskerar självklart att råka rejält illa ut när Sverige lämnar Afghanistan.

Jag har tidigare ifrågasatt att vi överhuvudtaget skall lämna Afghanistan så länge ”skäggen”, tillika kvinnoföraktarna, är ett verkligt, skrämmande, framtidsscenario vid styret.

Sverige måste åtminstone se till att hjälpa de som faktiskt hjälpt oss!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar